In deze cursus leren de deelnemers op basisniveau communiceren met doven en slechthorenden in het algemeen en met dove en slechthorende patiënten in het bijzonder. Zij leren de correcte omgangsvormen in tolksituaties en zij leren zowel grammaticale elementen als lexicon van de Nederlandse Gebarentaal. De cursus wordt afgesloten met een toets en de deelnemers ontvangen een certificaat van deelname en een ingevuld beoordelingsformulier. Deze cursus is exclusief ontwikkeld voor IFMSA en is dan ook niet door andere organisaties aan te vragen. Het is wel mogelijk om een workshop omgang met doven en slechthorende patiënten of een cursus gebarentaal voor medisch personeel op maat aan te vragen.

screenshot

BtS2014groep2

BtS2015groep1

BtS2015groep2