In deze cursus leren de deelnemers op correcte wijze omgaan met hun dove of slechthorende collega('s). Tevens leren zij het handalfabet (vingerspellen) en vijftig gebaren die op hun werkvloer vaak worden gebruikt. Deze cursus wordt altijd op maat geleverd, omdat de inhoud in overleg met de dove/slechthorende collega('s) wordt bepaald. Na afloop van de cursus zal er minder miscommunicatie zijn tussen de doven en de horenden op de werkvloer en zullen zij meer begrip voor elkaar hebben. Indien gewenst, kan een toets worden afgenomen en kunnen de deelnemers een certificaat ontvangen.

 

Vraag direct een offerte aan!